ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


jccstar.co,ltd
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประเภทของตู้สินค้า

ประเภทของตู้สินค้า
1) Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็นสินค้าที่ ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้ล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือ ขยับ หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing
2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียสโดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจติดอยู่กับตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแส ไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ ซึ่งจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า
3) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตู้ได้
4) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน เป็นตู้คล้าย Container ที่มีแต่พื้น Platform สำหรับใส่สินค้าลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักรประติมากรรม,รถแทรกเตอร์ เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะเรือที่เป็น Container

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

 
ข้อมูลน่ารู้

ของต้องห้ามและของต้องจำกัด article
บรรจุภัณฑ์Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท JCC STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
ที่อยู่ :  เลขที่ 1078 Ramkhamhaeng Rd, Soi 78 แขวง :  Huamark เขต :Bangkapi
จังหวัด :Bangkok      รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทร :  02-376-3835      โทรสาร :  02-376-3836
อีเมล :info@jccstarlogistics.com
เว็บไซต์ : www.jccstarlogistics.com

 

JCC STAR INTERNATIONAL Co,Ltd. “ บริการด้วยความประทับใจ สินค้าปลอดภัยถึงปลายทาง”"